Ви є тут

Вимоги до тез та доповідей

 Усі повідомлення учасників здійснюються тільки у формі усних доповідей тривалістю до 12 хвилин. Відповіді на питання – 3 хвилини.

 Тези доповідей мають бути обсягом не більше 1 сторінки (формат А4) та оформлені за шаблоном. При недотриманні вимог до оформлення тез Організаційний комітет залишає за собою право скорочувати поданий матеріал без погодження з авторами.

Шаблон тез